Ігор Павлович Сіренко

(IgorSirenko), 1956

Ігор Сіренко є одним із засновників НЕЦУ. В 1999-2008 р. та 2011-2013 р. був Головою організації. У 2013 році його обрали заступником Голови НЕЦУ. У 2015 р. Ігоря Сіренка обрано головою Ревізійної комісії НЕЦУ.

В 1978 році Ігор Сіренко закінчив факультет кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка. Одразу після закінчення став співробітником Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, в якому працював до 1991 року. В 1991-1996 р. працював в Інституті клітинної біології та інженерії НАНУ та Центральному науково-природничому музеї НАНУ.

З 1996 року Ігор Сіренко почав працювати у науковій лабораторії при біологічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка. Наразі він є співробітником наукової лабораторії кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики, автором понад 50 наукових праць.

Ігор Сіренко працював експертом у багатьох проектах НЕЦУ, зокрема, проекті IUCN «Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України в рамках формування всеєвропейської екомережі. Задум та втілення в пілотній зоні».

Коло наукових інтересів: математичне моделювання еколого-біологічних систем, розробка та створення біологічних баз даних, статистична обробка медико-біологічних даних.

Професійні інтереси: етичні проблеми збереження довкілля, охорона біологічного різноманіття, екологічні проблеми енергетики, фотографія.

Мови: українська, російська, англійська.

Контакти:

Тел.: 044 2386260
Email: i.sirenko AT gmail.com