Розвиток Деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України

У 2010 р, за підтримки Посольства Королівства Нідерландів триває проект “Розвиток Деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України”, що виконується Національним екологічним центром України.

На даному етапі в Україні вже розроблені детальні схеми екологічних мереж екокоридорів Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу, Сіверського Днінця, схеми Карпатської екомережі, Поліського екологічного коридору та екомережа Новгород-Сіверського Полісся. Таким чином поглинуті практично всі основні елементи Національної екомережі України. Не розроблена лише екологічна мережа Деснянського екологічного коридору, який фігурує серед переліку елементів Національної екологічної мережі України.

Крім того, в рамках території Деснянського екологічного коридору, Указом Президента України від 1.12.08 заплановано створення Національного природного парку «Подесіння», проектні межі якого поглинають до 1/3 площі Деснянського екологічного коридору. Існуюче наукове обгрунтування створення НПП «Подесіння» не містить детальних пропозицій щодо зонування НПП. Тому, детальна схема екологічної мережі Деснянського екологічного коридору зможе стати основою для розробки в майбутньому зонування створюваного НПП «Подесіння».

В рамках проекту планується здійснити такі роботи:

  • розробити обриси, структуру і конфігурацію функціональних складових Деснянського екологічного коридору;
  • зібрати та проаналізувати наявний обсяг літературних джерел щодо біологічного та ландшафтного різноманіття Деснянського екологічного коридору;
  • проаналізувати виконання природно-заповдіним фондом, розміщеним в межах Деснянського екологічного коридору покладених на нього функцій;
  • зібрати інформацію про поширення рідкісних, зникаючих та регіонально-рідкісних видів флори та фауни в межах Деснянського екологічного коридору;
  • зібрану інформацію передати до Мінприроди з метою включення її до Державних кадастрів тваринного та рослинного світу та Червоної книги України; в узагальненому вигляді оприлюднити на веб-сайті «Моніторинг біологічного різноманіття в Україні».

Контакт:

Василюк Олексій,
заступник голови НЕЦУ, координатор проекту
097-1000-473
vasyliuk at gmail.com
www.necu.org.ua
www.pryroda.in.ua/podesinnya