Позиція НЕЦУ щодо необхідності реструктуризації вугільної енергетики України

vykydy_photo_oleg_savitsky

Україна має великий парк застарілих теплових електростанцій, які характеризуються низькими техніко-економічними показниками і високими питомими викидами СО2 та не відповідають нормам з обмежень токсичних викидів в атмосферу (директиви 2001/80/EC та 2010/75/EU), які, згідно з Договором про Енергетичне Співтовариство, Україна має імплементувати та виконувати вже з 2018 року. Впровадження ефективної та послідовної політики з охорони атмосферного повітря також вимагається для виконання положень низки чинних нормативно-правових актів.

Позиція НЕЦУ щодо необхідності реструктуризації вугільної енергетики України