Анна Аркадіївна Куземко

Заступник Голови НЕЦУ, Голова Уманського відокремленого підрозділу НЕЦУ

(Kuzemko Anna), 1974

До НЕЦУ долучилася 2015 року. Голова Уманського відокремленого підрозділу НЕЦУ. З лютого 2017 р. – заступник Голови НЕЦУ.

В 1997 р. закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного інституту ім. Павла Тичини. В 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 2006 р. працює у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України.

У 2003 р. захистила дисертацію «Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «ботаніка», а 2012 р. – дисертаційну роботу «Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за тією самою спеціальністю.

Є автором та співавтором понад 200 наукових публікацій, а також автором наукових обгрунтувань на створення понад 20 об’єктів природно-заповідного фонду України.

Сфера професійних інтересів пов’язана з дослідженням лучних та степових екосистем України та Європи, їх охороною та менеджментом.

Є головою Уманського відділення Українського ботанічного товариства (УБТ), членом International Association for Vegetation Science – IAVS, та кількох робочих груп в її складі, членом виконавчого комітету Eurasian Dry Grassland Group – EDGG та координатором діяльності цією організації в Україні.

Мови: українська, російська, англійська, болгарська, польська, словацька.

Контакти:

anya_meadow AT i.ua