Паростки майбутнього: малі фермерські господарства, як основа для сталого сільського розвитку

У цій публікації досліджено альтернативний та, на нашу думку, більш збалансований підхід до ефективного використання природних ресурсів сільським господарством, а саме: розвиток малих та середніх фермерських господарств та їх кооперації.

У публікації розглянуто ряд питань, що дозволять сформувати розуміння значення малого підприємництва на селі для сталого розвитку сільських місцевостей, які існують перешкоди та виклики перед селянами, а також поділимося наявними в Україні успішними практиками малого фермерства та кооперації. Задля кращого зображення комплексності ситуації та можливих рішень ці питання описані у різних дотичних площинах: економічній, соціальній та екологічній.

Малі фермерські господарства і кооперативи, що базуються на невиснажливому та відповідальному для довкілля веденні своєї діяльності, мають цілу низку переваг. У довгостроковій перспективі є економічно життєздатним та загальновигідним підходом до виробництва продовольчої продукції, що забезпечує економічну зайнятість сільського населення і створює передумови для відродження села та сталого розвитку регіонів.

Завантажити публікацію:

Паростки майбутнього: малі фермерські господарства, як основа для сталого сільського розвитку (PDF)