Міжнародний день заповідників та національних парків

Заповідати – означає передавати в спадщину щось дороге і цінне. Заповідники є найвищою формою охорони природи в нашій державі.Сучасна мережа природних заповідників України сформувалась внаслідокпраці багатьох поколінь природоохоронців і відіграє важливу роль увирішенні проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,підтримці екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини,спільнот, суспільства.Всього у світі створено більш як 11 тис. заповідних територій, що мають статус заповідникачи національного парку.Основну загрозу біорізноманіттю становить необдумана та безвідповідальна діяльністьлюдини. Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій водно – болотних угідь,степових екосистем, природних лісів. Знищення навколишнього середовища відбуваєтьсявнаслідок розорювання земель, вирубування лісів з подальшою зміною цільового призначенняземель, осушення або обводнення територій, промислового, житлового та дачного будівництватощо. З метою припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовищанеобхідно, насамперед, розширити існуючі та створити нові об’єкти природно – заповідногофонду.